Spolky a sdružení | Střelický vinařský spolek

Vinařský spolek Moravská Nová Ves

Vinařský spolek založili místní vinaři v roce 2003. Sdružuje asi 120 vinařů z Moravské Nové Vsi i blízkého okolí. Vinařský spolek organizuje vinařské akce v obci.

Více o spolku
Vinařský spolek Moravská Nová Ves

Spolek Hovoranských vinařů

Spolek Hovoranských vinařů, o.s. byl založen 4.října 2006 a vznikl z iniciativy především mladých vinařů.
Činnost spolku je zaměřena na rozvoj a podporu vinařství v obci Hovorany, pořádáme školení, přednášky a kulturní akce podporující hovoranské vinaře. V současné době nás spolek sdružuje 27 členů.

Více o spolku
Spolek Hovoranských vinařů

Spolek vinařů Nový Podvorov

Vznik vinařského spolku je datován do druhé poloviny roku 2008 kdy se několik vinařů, kteří se pravidelně již několik let v zimním období setkávaly při ochutnávkách mladých vín rozhodly založit vinařský spolek, ve kterém by členy vzájemně pojila úcta a respekt k vinařské tradici.

Hlavním cílem spolku je sdružovat vinaře stejného myšlení a principů dále pak propagace vinařství, vinařské turistiky, kultury konzumace vína a v neposlední řadě tolik diskutovaných šetrných postupů směřujících k únosné ekologizaci vinohradnictví.

Spolek je dobrovolným sdružením fyzických osob přičemž členství není vázáno na trvalý pobyt v obci, taktéž není nutné vlastnit vinici či sklep v katastru obce Nový Poddvorov. Část členů jsou profesionální vinaři - rodinná vinařství, ostatní členové spolku vinaří jako malovinaři, kdy je pro ně práce potěšením a víno radostí. Silnou stránkou je, že všichni členové se snaží udržovat a dále rozvíjet rodinné vinařské tradice, které jsou u nás založeny na produkci kvalitních vín.

Více o spolku
Spolek vinařů Nový Podvorov

Vinařský spolek Strachotín

Prvotním důkazem o pěstování révy vinné ve Strachotíně ( dříve Tracht) je samotný erb obce, o němž jsou zmínky již v polovině 16 století. K rozvoji vinařství v regionu pod Pálavou v 16. století přispěli hlavně Novokřtěnci ( Habáni). V sousedních Dolních Věstonicích jsou dodnes dochované habánské sklepy ale nejsou doklady, že by Habáni hloubili sklepy i ve Strachotíně. K dalšímu rozvoji došlo v 17.století, kdy je uváděna spotřeba vína 55 litrů na osobu a rok. Dokladem tohoto procesu jsou mapy Jana Kryštofa Müllera z roku 1720, 1760, kde se objevují první lokality s výsadbou révy vinné. mapy1720. Na dalších historických mapách z roku 1840 a 1880 najdeme konkrétní zákresy parcel s vinicemi ve Strachotíně a také první zákresy sklepů na Sklepní ulici mapy 1840.

Více o spolku
Vinařský spolek Strachotín

Víno z Mutěnic

Poznejte víno, sklepy a Vinaře z Mutěnic, kteří se ve vinicích Moravy snaží o dokonalou chuť svých vín.

Více o spolku
Víno z Mutěnic

Vinařský spolek Želešice

Vinařství v Želešicích má kořeny již v dávném středověku, kdy bylo spojeno s provozem brněnského Kláštera sv Anny a částečně biskupství Olomouckého. Zbytky vinic původního obyvatelstva můžeme dodnes najít na různých místech v katastru obce ať již ve formě teras , či v ojedinělých pozůstatcích zdivočelé révy. S ukončením 2. světové války došlo k zásadní změně obyvatelstva a současně k dočasnému utlumení vinařství v Želešicích. Novodobá historie vinařství se otevírá až v 80-tých letech minulého století, kdy došlo k založení vinařského spolku a obětavou iniciativní prací několika nadšenců se podařilo obnovit vinařství do dnešní podoby. V současnosti má vinařský spolek asi 30 členů, kteří aktivně hospodaří na několika ha vinic. V klubu probíhá pravidelná odborná a osvětová činnost, díky níž se vinařství v obci dostalo na velmi vysokou úroveň, dalo by se říci do kvality zcela srovnatelnou s největšími vinařskými regiony u nás. S uvedením vinařského zákona do praxe se také obec Želešice zařadila mezi obce vinařské. Podle vinařského zákona z roku 2004 patří vinařská obec Želešice do oblasti MORAVSKÉ, podoblasti VELKOPAVLOVICKÉ.

Více o spolku
Vinařský spolek Želešice

© Střelický vinařský spolek 2017