Členové | Střelický vinařský spolek

Rodina Hrbkova – Trať „TOPOLNÍ ČTVRTKY“

Naše rodina drobnovinaří v trati „Topolní Čtvrtky“, Na nově vysázeném záhumenkovém vinohrádku o rozloze 7 arů. Vinohrad hledí k polední straně, révové sazenice jsme vsadili do jílovité hnědozemě, spočívající na minerály bohatém čtvrtohorním sprašovém loži. Protože zdejší půda byla během posledního půlstoletí kolchozního způsobu obdělávání neustále ochuzována o humus, pozemek jsme před výsadbou museli řádně obohatit kompostem a následně hloubkově zkypřit. Prostě jsme půdu připravili tak, jak jsme cítili, že to bude pro révu nejvhodnější.

Více
Rodina Hrbkova

Nedvídkovi

Naše cesta k vinohradům a sadům začala 200 kilometrů od Střelic směrem na západ… První nesmělé pokusy jsme začali už na přelomu devadesátých a nultých let na původním pozemku tchána, pana Macha, místního rodáka, poté dlouho Pražáka, který se na stará kolena vrátil ke kořenům a nás si přivezl jako bonus. 

Více

Robert Michalec

Informace připravujeme.

Robert Liška

Informace připravujeme.

Tomáš Vymyslický

Informace připravujeme.

© Střelický vinařský spolek 2017